You are here

Asia Business Database

jianshu

Company Information


  • Company Name: jianshu
  • Country: Yemen
  • Address: jiefang Rd 100# nantong, jiangshu 896524
  • International Area Code: 967
  • Phone: 86565632415 (+967-86565632415)
  • Fax: 86565632415 (+967-86565632415)
  • Contact: qiang, ni
  • Email: page7784444@163.net
  • Website:

Buy Now:
More Links